Usluge

Strategija
Planiranje
Razvoj
Implementacija
Održavanje

Strategija

Projekt započinje analizom postojećeg stanja, zahtjeva i informacijskih potreba kupca . Po potrebi obavlja se i terenska analiza procesa i objekata. Identificiramo moguće ciljeve i probleme, ključne faktore uspjeha i kritične pretpostavke u tokovima procesa, informacija i podataka koje moramo podržati. Naša je obveza i odgovornost, u smislu standarda kvalitete i poslovne etike, identificirati moguće rizike i sve zahtjeve koji su važni za uspjeh projekta, uključujući i one koje kupac nije izravno izrekao ni ugovorio! Rezultat ove faze je potpuna specifikacija zahtjeva, usklađena s poslovnim ciljevima kupca.

Planiranje

Temeljem verificirane, potpune specifikacije zahtjeva predlažemo arhitekturu budućeg sustava i plan njegove izgradnje, uključujući nabavu nedostajućih komponenti budućega sustava.

Razvoj

Ovisno o složenosti i rizicima ugovorenog posla, razvoj ugovorenog sustava obavljamo u jednoj ili dvije faze. U složenim projektima većeg rizika, prvo ćemo izraditi prototip kojeg ćemo ispitati zajedno s kupcem. Svu opremu za izvođenje pilot projekta osigurava Jadrija o svom trošku. Softver se razvija na osnovi velike biblioteke prethodno razvijenih rješenja u skladu s verificiranom specifikacijom zahtjeva. Opremu dobavljamo, instaliramo potreban softver za njenu uporabu i ispitujemo je prije instaliranja.

Implementacija

Instaliramo opremu, obavljamo sistem-integraciju u skladu s ugovorenim obvezama, obučavamo korisnike opreme i ispitujemo sustav u produkcijskim uvjetima.

Održavanje

Sustav održavanja implementiranog rješenja uspostavlja se još u vrijeme njegove implementacije. Kupcima jamčimo jednaku kvalitetu održavanja u jamstvenim rokovima i izvan njih. Nudimo i ugovaramo produženo jamstvo do 5 godina. Naša je obveza dobava rezervnih dijelova i pribora tijekom održavanja.