JOfficeWeb

Backoffice desktop aplikacija za podršku procesima
koji nisu podržani u poslovnim aplikacijskim sustavima korisnika

JOfficeWeb je BackOffice web aplikacija koja dodaje funkcionalnosti koje često nisu podržane u poslovnim sustavima korisnika. Sustav je baziran na MS.NET. Baza podataka je MS SQL Server Express za koju nije potrebno plaćati licence. Sustav ima mogućnost implementacije i na MS SQL Server.

Osnovne funkcionalnosti aplikacije su :

  • Hodogrami su podloga za filtriranje dostavnih mjesta dodijeljenih putniku u poslovnom sustavu (ERP). Podloga za kreiranje su sva dostavna mjesta koja JOffice ima na raspolaganju. Baza podataka se održava noćnom sinkronizacijom ili sinkronizacijom na zahtjev. Aplikacija podržava kreiranje, održavanje, aktivaciju i deaktivaciju hodograma te njihovo dodjeljivanje putniku. Moguće je kopiranje hodograma s putnika na putnika.
  • Upitnici su alat za kreiranje upitnika koji se prenose na uređaje i služe za anketiranje, kontrolu tržišta, praćenje konkurencije, unapređivanje prodaje, evidenciju POS materijala ili CRM aktivnosti. Sustav omogućava kreiranje, održavanje i dodjeljivanje upitnika grupi putnika, jednom putniku ili poslovnici kojoj pripada dostavno mjesto, regiji kojoj pripada korisnik ili dostavno mjesto. Svi podaci koji služe kao podloga za dodjeljivanje upitnika sinkronizirani su iz poslovnog sustava. Upitnici imaju zadani rok trajanja. Osim kreiranja upitnici imaju i pregled (preview). Obrada rezultata ima mogućnost filtriranja prema periodu, kupcu, dostavnom mjestu, datumu, korisniku, upitniku, pitanju ili odgovoru. Pregled rezultata nudi statistike MAX, SUM ili AVG i grafički prikaz (pie-chart). Rezultati se copy-paste načinom mogu prebaciti u Excel, ispisati ili slati na mail.
  • Poruke su sustav slanja poruka na ručna računala sustava JadrIS. Kreiraju se u centrali a uređaji ih preuzimaju prvim spajanjem (slanje ili prihvat podataka). Poruke su jasno vidljive i jednostavno dostupne. Mogu se dodijeliti putniku, grupi putnika, partneru ili njegovom dostavnom mjestu. Poruke dodijeljene partneru ili dostavnom mjestu se prikazuju kada mu putnik pristupi i mogu sadržavati informacije o akcijama, zabranama i zadacima na odabranom dostavnom mjestu.

Cilj sustava nije da udvaja podatke koji se već održavaju na poslovnom sustavu korisnika, već da se u njemu održavaju samo podaci koji služe njegovoj osnovnoj funkciji. Sinkronizacija s centralnim sustavom se osigurava da se matični podaci održavaju samo u centralnom sustavu, a podaci koji se kreiraju u JOfficeWeb sustavu samo u njemu.

JOfficeWeb je aplikacija koja se naslanja na sustav pokretne prodaje, prednaručivanja i marketinga JadrIS androida kao integracijski modul služi centralna komunikacijska komponenta JadrISWebService. JadrISWebService zna s kojeg mjesta je koji podatak potrebno pročitati i na koje mjesto je potrebno vratiti rezultate (više tunela do podataka koji se obrađuju u aplikaciji JadrIS Android).